Soutěže

Šampión speciální výstavy

Nejlepší samec speciální výstavy vybraný sborem posuzovatelů z nejlépe oceněných samců.

Šampiónka speciální výstavy

Nejlepší samice speciální výstavy vybraná sborem posuzovatelů z nejlépe oceněných samic.

Mistrovství klubu

Do soutěže se chovateli započítávají dvě nejlépe oceněné kolekce (tříčlenné) po různých samcích, v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší ocenění třetí případně další kolekce.

Šampión plemeníků

Do soutěže se chovateli započítávají dvě nejlépe oceněné kolekce (tříčlenné) po jednom samci, ale od dvou rozdílných samic.

Liga Vss

Výbor klubu předem vyhlásí důležité výstavy pro dvouleté období. Do ligy se chovateli započítává 15 nejlepších ocenění jednotlivců ze všech vyhlášených výstav, přičemž z jedné lze započítat nejvíce 6 výsledků. Smyslem této soutěže je podpořit účast členů klubu na dalších vrcholových výstavách mimo speciálku.