Vzorník

Měsíční přírůstky hmotnosti:

Měsíc           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.

Kg              0,5       1,3       2,2       2,8       3,4       3,8       4,1       4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost                                                                       10 bodů

2. Tvar                                                                               20 bodů

3. Typ                                                                                20 bodů

4. Srst                                                                               15 bodů

5. Stříbřitost,pesíkování,stejnoměrnost                                 20 bodů

6. Barva podsady                                                                10 bodů

7. Péče o zdraví                                                                     5 bodů

Celkem                                                                             100 bodů

Pozice 1. – hmotnost

4,00 – 4,24 kg               4,25 – 4,49 kg               4,50 – 5,50 kg

8 bodů                               9 bodů                              10 bodů

Pozice 2 – tvar

Požadavka udávají tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka.

V této pozici se posuzují kritéria:

a) průběh hřbetní linie

b) poloha končetin

c) poloha pírka

d) kůže králíka

e) vnější pohlavní orgány

Podrobně popsáno ve Vzorníku.

Pozice 3. – typ

Tělo je zavalité,tvoří masivní válec se širokou hrudní i pánevní partií.Hlava je robusní,silná,široká a mírně klabonosá, u samic poněkud jemnější.Hrudní končetiny jsou silné se středně vysokým postojem.Uši jsou masité,lžičkovitě otevřené o délce 12 až 13 cm. Krk je silný, velmi krátký.

Pozice 4. – srst

Srst je hustá a pružná, s výraznými pesíky. Délka krycího chlupu je 3 cm.

Pozice 5. – stříbřitost,pesíkování,stejnoměrnost

Celkový dojem králíka je mléčný.Vzniká průsvitem podsadových chlupů k světlému krycímu chlupu a pesíkům. Nad tento krycí chlup přečnívají asi o 1 cm černé zesílené lesklé pesíky,které vytvářejí tzv.pesíkování. Světlá stříbřitost i pesíkování musejí být po celém těle stejnoměeně rozloženy a to ideálně i na extremitách ( tj. partie s kratším osrstěním jako jsou uši, oční kroužky,nosní partie,končetiny a pírko). Jejich poněkud tmavší zbarvení není vadou.Jen na břiše je stříbřitost poněkud matnější.Barva očí je hnědá, barva drápů tmavě rohovitá.

Pozice 6. – barva podsady

Podsada je na celém těle sytě břidlicovitě modrá až ke kůži, bez ojedinělých bílých chloupků.Nesmí být téměř černá. S přibývajím stářím se intenzita zbarvení podsady poněkud snižuje a při posuzování se na to bere zřetel.

Pozice 7.- péče o zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.Podrobně popsáno ve Vzorníku.

Přípustné vady

Pozice 1.:

Viz stupnice hmotnosti

Pozice 2

Viz všeobecná část Vzorníku

Pozice 3.:

Méně zavalité,protáhlejší tělo (slabší zavalitost).Menší odchylky od stanoveného typu hlavy, méně zmasilé uši a menší odchylky od stanovené délky uší.

Pozice 4.:

Řidší,méně pružná,měkší,mírně zplstěná nebo hrubší srst.Menší odchylky od stanovené délky srsti.

Pozice 5.:

Nestejnoměrná,vločkovitá stříbřitost, nestejnoměrné pesíkování.Tmavší extremity,zejména tzv motýlek.Velmi slabé pesíkování,tvořící příliš světlý odstín (tzv. moučný pytel).Menší odchylky od předepsané barvy očí a drápů.

Pozice 6.:

Světlejší barva podsady,ojediněle bílé chloupky v podsadě.V horní části poněkud tmavší podsada než v dolní části u kůže, tzv. zónovitě odsazená podsada.

Pozice 7.:

Nepřípustné vady

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 4,00 kg a vyšší než 5,5 kg (neklasifikován).

Pozice 2.:

Viz všeobecná část ve vzorníku.

Pozice 3.:

Vysloveně dlouhé úzké tělo (výluka).Dlouhá a úzká hlava (výluka).Uši kratší než 11 cm a delší než 14 cm (výluka).

Pozice 4.:

Srst téměř bez podsady (výluka).Velké odchylky od předepsané délky srsti (výluka).

Pozice 5.:

Nadměrné pesíkování a vysloveně tmavá stříbřitost (výluka).Silně skvrnitá a nestejnoměrná stříbřitost (výluka). Vysloveně černé extremity bez stříbřitosti ( výluka).Chybějící pesíkování, způsobující téměř bílý celkový dojem (výluka). Výrazně tmavá hlava (výluka).Skupiny bílých chloupků (výluka),jiná barva očí a bílý dráp (vždy výluka).

Pozice 6.:

Velmi světlá až bílá podsada (výluka),podsada silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7.:

Všeobecná část ve vzorníku.